Månadsgåva Oktober

Vår månadsgåva i oktober för Världsnaturfondens WWF arbete för ett levande hav går till korallreven. Oktober gav 3 nya kunder i Famntaget och således 300 kr till WWF. WWF har många olika projekt vid tropiska korallrev, det handlar främst om att skydda korallrev, men även att stoppa dynamitfiske och ändra på fiskemetoder som inte är långsiktigt uthålliga.

KorallrevPapegojfisken håller ordning på algerna och gör så att nya alger kan växa fram. De är väldigt viktiga för korallreven. Utan stora fiskar som papegojfiskarna skulle de tropiska korallreven kollapsa.

Gör som Famntaget,  hjälp Världsnaturfonden WWF att rädda våra fina korallrev!

Månadsgåva maj

I maj fick Famntaget 5 nya kunder. Vi skänker därmed 500 kr till Världsnaturfonden, WWF. Denna månad vill vi berätta om hajarna som har ett oförtjänt rykte om sig att vara hänsynslösa rovdjur som attackerar människor. hajarDet finns över 400 hajarter med varierande levnadsvanor. Några arter trivs bäst nere i mörkret på flera tusen meters djup, medan andra håller sig till korallreven eller simmar ute i öppna havet.

Varje år dödas över 100 miljoner hajar i hajfensfiske. När hajen har fångats skärs fenorna av och kroppen kastas tillbaka överbord. WWF arbetar globalt för att stoppa den grymma slakten på hajar och en skärpt lagstiftning. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Famntaget är med. Är du med?

Månadsgåva april går till korallreven!

Korallreven hör till de artrikaste miljöerna på jorden. Eftersom de skapar livsmiljöer åt en stor mängd andra växter och djur kallas de ofta för havens regnskogar. FullSizeRenderFörsurning, miljögifter med mera hotar idag korallrevens existens. En fjärdedel av allt marint liv finns i anslutning till korallrev, trots att reven till ytan upptar mindre än 2 % av hela den marina miljön. April månad har Famntaget fått 6 nya kunder och skänker därför 600 kr till WWF´s arbete för ett levande hav.  Gör skillnad du också och skänk en slant för miljön.