Septembergåva

Famntaget fortsätter sitt uthålliga engagemang att stödja Världsnaturfondens WWF´s arbete för att bevara hotade arter. skoldpaddor2Under september har Famntaget fått 9 st nya kunder vilket vi är mycket glada för. Det blir 900 kr till WWF. Tyvärr så är det ungefär lika många kunder som vi tappat under september. Det finns flera orsaker, några har avlidit och några flyttat till särskilt boende.
Vi vill denna gång uppmärksamma havssköldpaddornas villkor. Sex av sju arter är utrotningshotade. Exempel på hot är fiske som bifångst, miljöförstöring, föroreningar och strandnära bebyggelse. Havssköldpaddor finns representerade i alla de stora haven. Den gröna havssköldpaddan kan nå en längd av 153 cm. Havssköldpaddor färdas tusentals kilometer i haven och återvänder nästan alltid till sina födelsetrakter.

Rovdrift på människoapor

Under de senaste 100 åren har antalet chimpanser minskat med uppemot 95%. Människan är det största hotet – regnskogen skövlas och chimpansen dödas för sitt kött. Rovdriften på människoapor är grym och sker i en extremt snabb takt. manniskoapanFamntaget arbetar tillsammans med Världsnaturfonden WWF för att uppmärksamma hotade arter. Förutom att vi berättar om utrotningshotade djur så skänker vi 100 kr för varje ny kund. Under augusti månad så fick vi 5 nya kunder vilket innebär att vi skänker 500 kr till WWF. Vi vill bidra till att skapa en bättre värld och vi vill vara med och forma framtiden. Just nu har WWF en informationskampanj om haven Läs mer vad du kan göra för att ”rädda haven”.

Alla tycker om delfiner

Delfinen är ett av våra käraste djur. De är mycket lekfulla och intelligenta. Tyvärr så tillhör floddelfinerna (i bild) idag några av jordens mest hotade däggdjur och de utsätts för en allt hårdare press. Dammbyggen, klimatförändring, ohållbart fiske, föroreningar och exploatering av marken är exempel på sådana hot. Delfin4Vi vill uppmärksamma detta i Famntaget och visa vårt stöd till Världsnaturfonen WWF som stödjer projekt för att säkra floddelfinernas överlevnad. Vi kommer att skänka 500 kr till WWF för att vi fick 5 nya kunder i maj. Att uppmärksamma hotade arter är en del av Famntagets hållbarhetsarbete. Vi gör skillnad genom att sprida information och genom att skänka en slant varje månad. Vill du veta mer om Famntaget så gå in och läs mer om oss på  Famntagets hemsida. Vi bryr oss även om våra kunder och om våra medarbetare.

Utrotningshotade arter

Jordens arter försvinner med alarmerande hastighet och många av dem har vi människor inte ens hunnit upptäcka förrän de är borta för alltid. Vi vill inte att det ska hända. Därför kommer Famntaget under 2016 att uppmärksamma hotade arter.

Vi skänker pengar (100 kr för varje ny kund) till WWF Världsnaturfonden så att de kan fortsätta sitt arbete, både hemma och globalt, med att skydda jordens arter och deras livsmiljöer. I januari fick vi 9 nya kunder. panda2

Pandan är ett mycket skyggt djur som lever ensam. Senare år har deras rörelsefrihet begränsats när människor breder ut sig. Pandorna är ganska motvilliga att para sig och relativt få av de ungar som föds lever till vuxen ålder. Ungarna föds utan päls och väger bara 100-160 gram. En vuxen Panda väger ca 100 kg. Medellivslängden är mellan 10-15 år. Den kan leva upp till 20 år i fångenskap. WWF har Pandan i sin logga och den är ett populärt kramdjur imånga hem. Vårt samarbete med WWF gör skillnad. Hjälp oss att rädda dessa hotade arter!