Vi gillar att vara äldre

Under torsdagen besökte Famntaget ett seminarium med temat ”Fler och fler blir äldre och äldre – hur planerar politiker och samhälle en bra vård och omsorg”. Ett väldigt intressant och välbesökt seminarium som arrangerades av 1,6 miljonerklubben och 2.6 miljonerklubben. Frågeställningar som diskuterades var: Är det dags att lyfta vård och omsorg ur politiken? Är vården/omsorgen för äldre underfinansierad? Vad innebär ett bra äldreboende? Panelen diskuterade och debatterade. Medverkade gjorde bland annat moderator Alexandra Charles, professor Gunnar Akner, överläkare Wilhelmina Hoffman (Demenscentrum) och Annelie Nordström (Kommunals ordförande).

Seminariet berörde problem och svårigheter med äldrevård och vad som kan förbättras. Det framkom också via en omfattande SIFO-undersökning med personer i åldrarna 20-80+ att många äldre upplever att de har ett bra liv – många mår som bäst mellan 60-70 år (www.älskaattåldras.se). Sämst mår personer inom gruppen 20-30 år. Intressant är att en stor andel av de tillfrågade själva anser att de har en positiv syn på åldrande samtidigt som de tror att majoriteten av människor i samhället har en negativ sådan. Detta är förstås någonting positivt som behöver lyftas fram i fler sammanhang. Hälsan är en viktig faktor för välmåendet och den påverkas förstås negativt med stigande ålder – samtidigt känner sig äldre personer generellt sett sig mer tillfredsställda med sitt liv där sociala kontakter är en av de största anledningarna till detta.

Älska att åldras

Paneldeltagarna på seminariet ”Fler och fler blir äldre och äldre – hur planerar politiker och samhälle en bra vård och omsorg”.

Vinster i välfärden och anhörigforskning  

Karin Kaloczy

Karin Kaloczy, Aleris (t h).

Idag var starten för Famntaget på Almedalsveckan. Först ut på dagordningen var Dagens Samhälle och deras utfrågning av Aleris Sverigechef Karin Kaloczy. Karin fick bland annat svara på hur hon tror att vinstdrivande välfärdsföretag påverkas om de rödgröna vinner valet i höst.  Hennes uppfattning är att det på kort sikt troligtvis inte sker någon förändring. Famntaget tror inte heller att förutsättningarna försämras på grund av ett maktskifte. På eftermiddagen fick även Karin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande (S) svara på frågor om vinstsyftande välfärdsföretag. Hennes uppfattning är att vinsterna ska återinvesteras i verksamheten. Frågan om vinster i välfärden är högaktuell inför valet i höst och vi kommer fortsatt bevaka vad som händer i ämnet.

Vi har under dagen också tagit del av en del forskning kring anhöriga till äldre på ett seminarium med namnet Äldreomsorgens åtstramningar – konsekvenser för de medelålders barnen. Seminariet handlade till stor del om anhörigas insatser för att hjälpa till med vård, omsorg och andra tjänster. Professorn Marta Szebehely som höll i seminariet har lång och gedigen erfarenhet av forskning inom detta område. Under seminariet visade hon att antalet äldreboenden har sjunkigt kraftigt samtidigt som hemtjänstens insatser har ökat och de anhöriga får hjälpa till i allt större utsträckning. Det framkom bland annat att fler anhöriga är missnöjda med hemtjänst än med äldreboenden. Famntaget tycker att det finns stora förbättringsmöjligheter för alla inblandade och att hemtjänsten utför ett viktigt jobb som ofta beskrivs alldeles för negativt.

Marta Szebehely

Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot omsorg.

Samarbete med Dental Group

För att underlätta för våra kunder att uppnå en god munhälsa har vi på Famntaget inlett ett samarbete med Anne von Hofsten från Dental Group Academy – tandvård i äldreomsorgen. Dental group har 10 års erfarenhet av mobil tandvård i Sverige och har under denna period utvecklat ”tandvård på plats”. För närvarande bedriver Dental group ett forskningsprojekt i Stockholm. Läs mer om detta 

Gardenia-White-FlowerI Famntaget utför Anne von Hofsten munhälsobedömning hemma hos kund och utifrån den information hon får fram organiserar hon de eventuella åtgärder som behövs. Det kan vara tandläkarbesök eller information om hur hemtjänsten på bästa sätt ska utföra munvård. Anne kommer att utbilda våra medarbetare inom munhälsa. För de kunder som har natthjälp är munhälsobedömningen kostnadsfri och för övriga kostar det 100 :-.