Rovdrift på människoapor

Under de senaste 100 åren har antalet chimpanser minskat med uppemot 95%. Människan är det största hotet – regnskogen skövlas och chimpansen dödas för sitt kött. Rovdriften på människoapor är grym och sker i en extremt snabb takt. manniskoapanFamntaget arbetar tillsammans med Världsnaturfonden WWF för att uppmärksamma hotade arter. Förutom att vi berättar om utrotningshotade djur så skänker vi 100 kr för varje ny kund. Under augusti månad så fick vi 5 nya kunder vilket innebär att vi skänker 500 kr till WWF. Vi vill bidra till att skapa en bättre värld och vi vill vara med och forma framtiden. Just nu har WWF en informationskampanj om haven Läs mer vad du kan göra för att ”rädda haven”.

Annonser

Elefanten

Antalet elefanter har minskat kraftigt både i Afrika och i Asien. Orsaken är främst jakt, illegal handel och utrymmesbrist. Förutom människan har elefanten nästan inga naturliga fiender. Elefanter2I Afrika dödas många elefanter av kriminella nätverk som tjänar stora pengar på elfenben.
Famntaget fick 3 nya kunder i juli vilket innebär att vi kommer att skänka 300 kr till Världsnaturfonden, WWF som arbetar för att stoppa den illegala handeln med elfenben. Vill du också hjälpa till med att rädda utrotningshotade djur?

Amurleoparden

Allt fler företag arbetar idag med hållbarhet.  Famntaget arbetar med små medel för att världen ska bli lite bättre.  Famntagets café för äldre vid kontoret på Eastmansvägen 21, som startade nu i somras har blivit en succé och glädjer många av våra kunder och även andra som vill ha lite sällskap och är sugna på en kopp kaffe. Du är välkommen dit du med! Att göra små saker kan göra stor skillnad för många. leopard-1Famntaget stödjer också Världsnaturfondens WWF´s arbete för att bevara utrotningshotade arter. För varje ny kund skänker vi 100 kr. Amurleoparden uppmärksammar WWF och Famntaget för juni månad. Det blev 2 nya kunder i juni och således 200 kr till WWF. Amurleoparden särskiljer sig från andra leopard- underarter genom sin större storlek, tätare och längre päls. Deras utbredningsområde är sydöstra Ryssland och Amurdalen i Kina. De kan väga mellan 30-75 kg. hanarna är nästan dubbelt så stora som honorna. Hjälp oss att rädda världen du med! Stöd WWF´arbete. För dig som vill veta mer om Famntaget så kan du läsa mer på vår hemsida

Alla tycker om delfiner

Delfinen är ett av våra käraste djur. De är mycket lekfulla och intelligenta. Tyvärr så tillhör floddelfinerna (i bild) idag några av jordens mest hotade däggdjur och de utsätts för en allt hårdare press. Dammbyggen, klimatförändring, ohållbart fiske, föroreningar och exploatering av marken är exempel på sådana hot. Delfin4Vi vill uppmärksamma detta i Famntaget och visa vårt stöd till Världsnaturfonen WWF som stödjer projekt för att säkra floddelfinernas överlevnad. Vi kommer att skänka 500 kr till WWF för att vi fick 5 nya kunder i maj. Att uppmärksamma hotade arter är en del av Famntagets hållbarhetsarbete. Vi gör skillnad genom att sprida information och genom att skänka en slant varje månad. Vill du veta mer om Famntaget så gå in och läs mer om oss på  Famntagets hemsida. Vi bryr oss även om våra kunder och om våra medarbetare.

Glad kund 2

Nu har de första teamen redovisat sina arbeten i projektet ”Glad Kund 2”. Först ut var Team Röd i måndags och Team Turkos i tisdags. Syftet med Glad kund är att hitta förbättringsmöjligheter för kunden i vardagen. Famntagets kunder ska uppleva att de har ett meningsfullt och glädjefyllt liv. Fokus i Glad Kund 2 har varit att kunderna ska bli nöjdare med sina måltider.

Alla medarbetare  berättade vad de gjort för att få kunderna att äta godare och nyttigare. Kunderna har fått vara delaktiga i vad de ska äta och Famntagets medarbetare har lagat mat tillsammans med kunden. För att allt ska fungera krävs att man hjälps åt med inköp, att man pratar med varandra om vad kunderna tycker om och ger varandra tips på bra recept.

Människoapan – Orangutangen

Orangutangen ”människoapan” kämpar för sin överlevnadOrangutang3. Under de senaste decennierna har antalet orangutanger minskat med över 90 %. Idag är stora delar av skogarna där orangutangerna lever i praktiken borta. Oljepalms-plantager, tjuvjakt handel med kroppsdelar. Hoten är många. WWF för en hård kamp för att bevara områden där orangutangerna lever. Famntaget stödjer WWF´s arbete och kampen för att bevara utrotningshotade arter. I april fick Famntaget en ny kund och det blev  100 kr till WWF denna gång. Tipsa dina vänner om att Famntaget finns och att vi är en pålitlig utförare av hemtjänst, så hjälper du oss att rädda världen! För varje ny kund så skänker vi 100 kr.

Havets bjässar är hotade

Valar lever i världens alla stora hav och de flesta valar vandrar stora sträckor. Idag är fem av de tretton stora valarna hotade eller sårbara trots att de varit ”skyddade” från valfångst och jakt under relativt lång tid. valen

Nordkaparen är den mest hotade arten. Glädjande är att flera valarter ökar i antal- bland annat knölval, sydkapare, gröndlandsval, gråval och blåval. Famntaget stöder WWF och deras arbete för att bevara hotade arter. I mars fick Famntaget tre nya kunder och det innebär att vi skänker 300 kr till Världsnaturfonden (WWF).

7 nya kunder i februari

I februari fick vi 7 nya kunder. Det blir 700 kr att skänka till Världsnaturfonden WWF. Vi kommer under hela 2016 varje månad fortsätta att berätta om djur som är utrotningshotade. Att vi i Famntaget har möjlighet att skänka pengar till djur och natur är vi tacksamma och stolta för. Vi hjälper till att rädda hotade arter. Gorilla2Bergsgorillan är akut utrotningshotad och det finns bara 880 individer kvar, som alla lever i regnskogar. Bergsgorillan är en av människans närmaste släktingar och den största levande människoapan. De största hoten mot bergsgorillorna är tjuvjakt, illegal skogsavverkning och smittspridning av sjukdomar från människor. I takt med att skogsbolagen bryter vägar in i regnskogarna blir aporna lätta byten för en oetisk och grym jakt.

Utrotningshotade arter

Jordens arter försvinner med alarmerande hastighet och många av dem har vi människor inte ens hunnit upptäcka förrän de är borta för alltid. Vi vill inte att det ska hända. Därför kommer Famntaget under 2016 att uppmärksamma hotade arter.

Vi skänker pengar (100 kr för varje ny kund) till WWF Världsnaturfonden så att de kan fortsätta sitt arbete, både hemma och globalt, med att skydda jordens arter och deras livsmiljöer. I januari fick vi 9 nya kunder. panda2

Pandan är ett mycket skyggt djur som lever ensam. Senare år har deras rörelsefrihet begränsats när människor breder ut sig. Pandorna är ganska motvilliga att para sig och relativt få av de ungar som föds lever till vuxen ålder. Ungarna föds utan päls och väger bara 100-160 gram. En vuxen Panda väger ca 100 kg. Medellivslängden är mellan 10-15 år. Den kan leva upp till 20 år i fångenskap. WWF har Pandan i sin logga och den är ett populärt kramdjur imånga hem. Vårt samarbete med WWF gör skillnad. Hjälp oss att rädda dessa hotade arter!

 

Många hot mot havets invånare

Bild

Det finns över 10 000 arter av havsborstmaskar. bild nov
De utgör en viktig del av ekosystemet.
I Sverige finns ca 500 arter.  Utsläpp av miljögifter och olja är exempel på hot mot den marina havsmiljön.

Famntaget fick 2 nya kunder under november, vilket innebär 200 kr till WWF. Vår novembergåva. WWF arbetar med flera projekt för att skydda och återskapa förstörda kust- och havsmiljöer. I Famntaget är vi glada över att vi får hjälpa till med detta arbete.