KTH bjöd in till workshop

KTH bjöd in Famntaget att medverka vid en workshop hos Almega inom ramen för ett projekt finansierat av Vinnova och industriella partners: ”Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av ´IoT´ för produkter och tjänster.”

Temat för workshopen var: ”Kan beställare av omsorgstjänster och utförare av dessa tjänster själva hantera de tekniska ICT-baserade tjänsterna eller måste det finnas en ny roll en aktör som fungerar som integrator av de olika ICT-tjänster som kommer att finnas? En aktör som ser till att det bara är ett enda enhetligt gränssnitt mot beställare respektive utförare och som tar på sig uppgiften att integrera de olika tekniska systemen.”

Workshopen innehöll deltagare med olika professioner från olika delar av Sverige vilket utmynnade i givande innehållsrika diskussioner. Vi på Famntaget berättade bland annat hur vi som utförare av hemtjänst i Stockholm upplever nuläget och vilka hinder som finns.

***

Vad är IoT – Internet of Things (”Sakernas internet”)? Läs mer…

Många hot mot havets invånare

Bild

Det finns över 10 000 arter av havsborstmaskar. bild nov
De utgör en viktig del av ekosystemet.
I Sverige finns ca 500 arter.  Utsläpp av miljögifter och olja är exempel på hot mot den marina havsmiljön.

Famntaget fick 2 nya kunder under november, vilket innebär 200 kr till WWF. Vår novembergåva. WWF arbetar med flera projekt för att skydda och återskapa förstörda kust- och havsmiljöer. I Famntaget är vi glada över att vi får hjälpa till med detta arbete.