Intervju med Johan Ericsson, ansvarig för kommunikation och sociala medier

I somras var du på Almedalsveckan. Vilka var dina bestående intryck därifrån?
– Att det pratades väldigt lite äldreomsorg på de stora scenerna och jag tänker här inte minst på partiledartalen. Annars var det en Almedalsvecka med stort fokus på det kommande riksdagsvalet.

Johan Ericsson

Johan Ericsson

Hur tycker du att det politiska läget är just nu för hemtjänstföretag?
– Vad som händer efter valet med politiska beslut som kan påverka hemtjänstföretagen är svårt att sia om oavsett vad det blir för valresultat. När det gäller det offentliga samtalet om hemtjänst så präglas det i nuläget av misstro och fördomar. Det är enkelt att skylla detta på media men jag tror att hemtjänstföretagen också måste bli betydligt bättre överlag på att lyfta fram goda exempel och delta i samhällsdebatten. Det är i mångt och mycket detta som påverkar det politiska läget och inställningen till branschen över längre tid, vilket i sin tur påverkar de politiska besluten.

Varför är det så viktigt att synas i sociala medier?
– Idag är sociala medier en naturlig del av vardagen för de flesta svenskar, oavsett ålder. Genom att använda sociala medier kan du vara med och påverka vad som skrivs om ditt företag och din bransch i den virtuella världen. Det är viktigt att vara tillgänglig och för mindre företag är det även ett billigt sätt att marknadsföra sig.

Vad kommer Famntaget att göra för att öka informationsflödet och för att synas ännu mer?
– I höst kommer vi att lägga extra fokus på att utveckla informationsflödet och relationen till våra kunder och deras närstående. Mer exakt vad som kommer att ske kan du följa på vår blogg.

Vi gillar att vara äldre

Under torsdagen besökte Famntaget ett seminarium med temat ”Fler och fler blir äldre och äldre – hur planerar politiker och samhälle en bra vård och omsorg”. Ett väldigt intressant och välbesökt seminarium som arrangerades av 1,6 miljonerklubben och 2.6 miljonerklubben. Frågeställningar som diskuterades var: Är det dags att lyfta vård och omsorg ur politiken? Är vården/omsorgen för äldre underfinansierad? Vad innebär ett bra äldreboende? Panelen diskuterade och debatterade. Medverkade gjorde bland annat moderator Alexandra Charles, professor Gunnar Akner, överläkare Wilhelmina Hoffman (Demenscentrum) och Annelie Nordström (Kommunals ordförande).

Seminariet berörde problem och svårigheter med äldrevård och vad som kan förbättras. Det framkom också via en omfattande SIFO-undersökning med personer i åldrarna 20-80+ att många äldre upplever att de har ett bra liv – många mår som bäst mellan 60-70 år (www.älskaattåldras.se). Sämst mår personer inom gruppen 20-30 år. Intressant är att en stor andel av de tillfrågade själva anser att de har en positiv syn på åldrande samtidigt som de tror att majoriteten av människor i samhället har en negativ sådan. Detta är förstås någonting positivt som behöver lyftas fram i fler sammanhang. Hälsan är en viktig faktor för välmåendet och den påverkas förstås negativt med stigande ålder – samtidigt känner sig äldre personer generellt sett sig mer tillfredsställda med sitt liv där sociala kontakter är en av de största anledningarna till detta.

Älska att åldras

Paneldeltagarna på seminariet ”Fler och fler blir äldre och äldre – hur planerar politiker och samhälle en bra vård och omsorg”.

4 av 5 jobb skapas av småföretagen

Företagarna som är Sveriges största organisation för företagare har presenterat flera seminarier med temat hur fler jobb ska kunna skapas. 4 av 5 nya jobb skapas idag av små företag och frågan är hur man kan förbättra villkoren för dessa.

Famntaget följde bland annat en intressant debatt om jobbskapande mellan Annie Lööf (C) och Mikael Damberg (S). Båda är överens om att företagen ska slippa betala hela delen för de anställdas första två sjukskrivningsveckor. Vidare vill Centerpartiet sänka arbetsgivaravgiften för alla unga och Socialdemokraterna vill rikta insatser till de som saknar gymnasieutbildning och har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

damberg_lööf

Mikael Damberg (S) och Annie Lööf (C)

Seniorboenden – ett botemedel mot ensamhet hos äldre?

Under seminariet Made in Sweden: Svenska seniorboenden – exportpotential i en global tillväxtmarknad som arrangerades av Ernst & Young berättade Bob Westermann, president för One Eighty, om boendeformer för äldre där de boendes behov och önskemål får bestämma. Därefter följde en debatt med representanter från Hemsö, Rikshem, Blomsterfonden och Svenska Kyrkan.

Ensamheten är vanlig i dagens samhälle och en av vår tids folksjukdomar så därför utgör möjligheten till sociala kontakter och ett rikt utbud av aktiviteter en väsentlig del i denna modell av boendeform. Människor ska så långt det är möjligt ha chansen att bestämma över sina liv – vad man vill göra och vad man vill äta.

Panelen.

Panelen.

Det framkommer under seminariet att Sverige ligger i framkant när det kommer till teknik och planlösning vid boenden för äldre men långt efter länder som USA och Tyskland vad gäller service. En anledning till detta är att det finns en starkare konkurrenssituation i exempelvis Tyskland där cirka 70 % av boenden drivs i privat regi. Det är viktigt att den äldre gör valet själv att flytta till boende för att det erbjuder någonting och inte för att andra säger åt en att flytta.

Famntaget tror på en framtid där det finns fler boendeformer i Sverige. Det finns dock en del svårigheter att starta upp liknande boendeformer vilket diskuterades under seminariet. Finansiering vid uppstart och att få ekonomisk bäring på verksamheten utgör antagligen de största hindren.

Vinster i välfärden och anhörigforskning  

Karin Kaloczy

Karin Kaloczy, Aleris (t h).

Idag var starten för Famntaget på Almedalsveckan. Först ut på dagordningen var Dagens Samhälle och deras utfrågning av Aleris Sverigechef Karin Kaloczy. Karin fick bland annat svara på hur hon tror att vinstdrivande välfärdsföretag påverkas om de rödgröna vinner valet i höst.  Hennes uppfattning är att det på kort sikt troligtvis inte sker någon förändring. Famntaget tror inte heller att förutsättningarna försämras på grund av ett maktskifte. På eftermiddagen fick även Karin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande (S) svara på frågor om vinstsyftande välfärdsföretag. Hennes uppfattning är att vinsterna ska återinvesteras i verksamheten. Frågan om vinster i välfärden är högaktuell inför valet i höst och vi kommer fortsatt bevaka vad som händer i ämnet.

Vi har under dagen också tagit del av en del forskning kring anhöriga till äldre på ett seminarium med namnet Äldreomsorgens åtstramningar – konsekvenser för de medelålders barnen. Seminariet handlade till stor del om anhörigas insatser för att hjälpa till med vård, omsorg och andra tjänster. Professorn Marta Szebehely som höll i seminariet har lång och gedigen erfarenhet av forskning inom detta område. Under seminariet visade hon att antalet äldreboenden har sjunkigt kraftigt samtidigt som hemtjänstens insatser har ökat och de anhöriga får hjälpa till i allt större utsträckning. Det framkom bland annat att fler anhöriga är missnöjda med hemtjänst än med äldreboenden. Famntaget tycker att det finns stora förbättringsmöjligheter för alla inblandade och att hemtjänsten utför ett viktigt jobb som ofta beskrivs alldeles för negativt.

Marta Szebehely

Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot omsorg.