Seniorboenden – ett botemedel mot ensamhet hos äldre?

Under seminariet Made in Sweden: Svenska seniorboenden – exportpotential i en global tillväxtmarknad som arrangerades av Ernst & Young berättade Bob Westermann, president för One Eighty, om boendeformer för äldre där de boendes behov och önskemål får bestämma. Därefter följde en debatt med representanter från Hemsö, Rikshem, Blomsterfonden och Svenska Kyrkan.

Ensamheten är vanlig i dagens samhälle och en av vår tids folksjukdomar så därför utgör möjligheten till sociala kontakter och ett rikt utbud av aktiviteter en väsentlig del i denna modell av boendeform. Människor ska så långt det är möjligt ha chansen att bestämma över sina liv – vad man vill göra och vad man vill äta.

Panelen.

Panelen.

Det framkommer under seminariet att Sverige ligger i framkant när det kommer till teknik och planlösning vid boenden för äldre men långt efter länder som USA och Tyskland vad gäller service. En anledning till detta är att det finns en starkare konkurrenssituation i exempelvis Tyskland där cirka 70 % av boenden drivs i privat regi. Det är viktigt att den äldre gör valet själv att flytta till boende för att det erbjuder någonting och inte för att andra säger åt en att flytta.

Famntaget tror på en framtid där det finns fler boendeformer i Sverige. Det finns dock en del svårigheter att starta upp liknande boendeformer vilket diskuterades under seminariet. Finansiering vid uppstart och att få ekonomisk bäring på verksamheten utgör antagligen de största hindren.

Vinster i välfärden och anhörigforskning  

Karin Kaloczy

Karin Kaloczy, Aleris (t h).

Idag var starten för Famntaget på Almedalsveckan. Först ut på dagordningen var Dagens Samhälle och deras utfrågning av Aleris Sverigechef Karin Kaloczy. Karin fick bland annat svara på hur hon tror att vinstdrivande välfärdsföretag påverkas om de rödgröna vinner valet i höst.  Hennes uppfattning är att det på kort sikt troligtvis inte sker någon förändring. Famntaget tror inte heller att förutsättningarna försämras på grund av ett maktskifte. På eftermiddagen fick även Karin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande (S) svara på frågor om vinstsyftande välfärdsföretag. Hennes uppfattning är att vinsterna ska återinvesteras i verksamheten. Frågan om vinster i välfärden är högaktuell inför valet i höst och vi kommer fortsatt bevaka vad som händer i ämnet.

Vi har under dagen också tagit del av en del forskning kring anhöriga till äldre på ett seminarium med namnet Äldreomsorgens åtstramningar – konsekvenser för de medelålders barnen. Seminariet handlade till stor del om anhörigas insatser för att hjälpa till med vård, omsorg och andra tjänster. Professorn Marta Szebehely som höll i seminariet har lång och gedigen erfarenhet av forskning inom detta område. Under seminariet visade hon att antalet äldreboenden har sjunkigt kraftigt samtidigt som hemtjänstens insatser har ökat och de anhöriga får hjälpa till i allt större utsträckning. Det framkom bland annat att fler anhöriga är missnöjda med hemtjänst än med äldreboenden. Famntaget tycker att det finns stora förbättringsmöjligheter för alla inblandade och att hemtjänsten utför ett viktigt jobb som ofta beskrivs alldeles för negativt.

Marta Szebehely

Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot omsorg.