”I Japan är vården på väg att bli en kontrollverksamhet”

Jag har funderat en del över vad som hände när våra gäster från Japan var på studiebesök i höstas. Japanerna följde med våra medarbetare till kunderna. Efteråt berättade japanerna hur mycket glädje, kärlek och omtanke som uppstod i de mellanmänskliga mötena hemma hos kunderna. Japanerna förmedlade en viktig reflektion till bland annat mig: ”I Japan är vården på väg att bli en kontrollverksamhet”. Jag känner igen det här i att vi har fokus på att skapa rutiner för många olika detaljer, genomföra egenkontroller och hela tiden ha fokus och leta efter det som inte fungerar i verksamheten. Vad händer då? Vi blir inte närvarande i nuet i mötet med kunder eller andra medmänniskor. Det är så viktigt att vara i nuet och vara en aktiv lyssnare som upplevs äkta i att förmedla en hemtjänst med hjärta och värme. Det är den vägen vi behöver gå i vårt samhälle nu.

Famntagets medarbetare Fana med vår japanska gäst Tadadhsi Hosoya.

Vårt utbyte med Japan fortsätter, vi har mycket att lära av varandra. Nu under två veckor följer en japansk utbytesstudent som studerar till socionom med Famntagets medarbetare i verksamheten.

/Mari Eriksson, verksamhetschef & VD i Famntaget