Sobonadagarna 2019

Famntaget Omsorg har deltagit i SOBONA- konferens som är Famntagets nya arbetsgivarorganisation. Mari Eriksson verksamhetschef och Peter Eriksson Styrelseordförande berättar att konferensen har varit givande. 

– Ja, det varit intressanta föreläsningar och vi har träffat många intressanta människor, både inom vårdsektorn men också andra som arbetar med helt andra saker, säger Mari.

SOBONA är en nybildad organisation efter en sammanslagning av KFS och Pacta. SOBONA förhandlar med arbetstagarens parter och tar fram avtal. De är också ett stöd till alla medlemmar och tillhandahåller kurser och rådgivning. Medlemmar är kommunala bolag, stiftelser och företag som arbetar inom områden som traditionellt har utförts av kommuner och landsting. 

– Jag har träffat flera representanter från SOBONA som Famntaget samarbetar med, några är sådana som jag känner från KFS sedan tidigare, men flera är helt nya för mig. Alla är mycket trevliga och intresserade av vår verksamhet, berättar Peter. – Det har varit mycket givande och vi har fått mycket matnyttigt att ta med oss in i vår fina verksamhet, avslutar Mari.

***

Se en film från Sobonadagarna 2019 där bland annat Famntagets verksamhetschef Mari Eriksson medverkar

Intervju med verksamhetschef Mari inför EU-valet

Mari Eriksson, verksamhetschef i Famntaget Omsorg.

Nu är det snart EU- val. Varför ska man rösta i EU- valet tycker du?
– Det kanske är viktigare än någonsin. Vill man vara med och påverka utvecklingen i Europa så tycker jag man ska rösta.

Vilka frågor tycker du är viktigast?
– Migration och klimatfrågan känns allt viktigare. Europa kan visa vägen genom att visa för övriga världen att det går att bygga klimatsmarta samhällen. Jag vistas mycket i skärgården och jag har sett övergödning och fiskarter som minskar eller försvinner helt i Östersjön. Fisken är viktig för ekosystemet, det är en sorglig utveckling.

Är det några speciella fiskarter du tänker på?
– Ålen är nästan helt borta. Torsken är på väg att försvinna och nyligen pratade man om att siken har minskat jättemycket.  

Hur tycker du EU hanterar vård- och omsorgsfrågorna?
– Varje medlemsland måste ta hand om sina medborgare som behöver stöd och hjälp. Det som behöver lösas i EU är frågan vilken vård man har rätt till när man befinner sig i annat EU- land. Famntaget har haft studiebesök från länder flera länder bland annat Japan ett flertal gånger. Sverige och Famntaget kan vara föregångare och visa upp en föredömlig hemtjänst såväl inom EU som utanför EU.

***

Vill du veta mer om Famntaget? Klicka här