Utrotningshotade arter

Jordens arter försvinner med alarmerande hastighet och många av dem har vi människor inte ens hunnit upptäcka förrän de är borta för alltid. Vi vill inte att det ska hända. Därför kommer Famntaget under 2016 att uppmärksamma hotade arter.

Vi skänker pengar (100 kr för varje ny kund) till WWF Världsnaturfonden så att de kan fortsätta sitt arbete, både hemma och globalt, med att skydda jordens arter och deras livsmiljöer. I januari fick vi 9 nya kunder. panda2

Pandan är ett mycket skyggt djur som lever ensam. Senare år har deras rörelsefrihet begränsats när människor breder ut sig. Pandorna är ganska motvilliga att para sig och relativt få av de ungar som föds lever till vuxen ålder. Ungarna föds utan päls och väger bara 100-160 gram. En vuxen Panda väger ca 100 kg. Medellivslängden är mellan 10-15 år. Den kan leva upp till 20 år i fångenskap. WWF har Pandan i sin logga och den är ett populärt kramdjur imånga hem. Vårt samarbete med WWF gör skillnad. Hjälp oss att rädda dessa hotade arter!