Augustigåva

För augusti månad är det sjöhästen som vi vill berätta om. Sjöhästar lever i tropiska kustområden. Sjöhästar kan ändra färgen på kroppen för att undvika att bli tagna av rovdjur. sjöhäst
Antalet sjöhästar har minskat kraftigt under de senaste 20 åren. En av deras viktigaste livsmiljöer; grunda kustområden förstörs när t ex hamnar och industrianläggningar byggs. Famntaget fick 3 nya kunder i augusti och det innebär att vi skänker 300 kr till WWF Världsnaturfonden´s arbete för ”ett levande hav”.