Famntagets nya samverkansgrupp

Famntaget har bildat en samverkansgrupp som ska arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor. Samverkansgruppen sätter mål och arbetar med frågor som berör både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Marielle är gruppens representant för dig som är arbetstagare i Famntaget. Marielle är också Famntagets skyddsombud. Du kan alltid prata med Marielle om du funderar över något.

Marielle

Skyddsombud Marielle

Tänk på att vår arbetsmiljö inte bara handlar om att det finns brandvarnare och bra belysning. Arbetsmiljö handlar också hur vi förhåller oss till varandra och klimatet på vår arbetsplats. Känner man ofta stress? Hur kan vi hjälpa varandra? Finns det förbättringsmöjligheter så att jobbet kan göras enklare? Vi är alla delaktiga i och kan påverka vår arbetsmiljö. Har du idéer och tankar om hur vi kan få en ännu bättre arbetsmiljö så tveka inte att höra av dig till någon i samverkansgruppen. Övriga deltagare i samverkansgruppen är Mari (VD), Amanda för Östermalmskontoret, Katri för Norrmalmskontoret och Peter som är sammankallande och pådrivande.

Nytt nära samarbete med STHLM service management

Vi är glada att vi nu kan berätta att vi inlett ett nära samarbete med Sthlm service management, www.sthlmservice.com. Gå in på deras hemsida och läs mer! om-oss2Vi har många kunder som behöver hjälp med städning och fönsterputs som inte ingår i den biståndsbedömda tiden. Nu kan vi hjälpa våra kunder med dessa tjänster. Självklart kan du använda RUT- avdrag. Du får hjälp med avdraget. Kontakta Sthlm service management direkt eller Famntaget så hjälper vi dig.

Månadsgåva april går till korallreven!

Korallreven hör till de artrikaste miljöerna på jorden. Eftersom de skapar livsmiljöer åt en stor mängd andra växter och djur kallas de ofta för havens regnskogar. FullSizeRenderFörsurning, miljögifter med mera hotar idag korallrevens existens. En fjärdedel av allt marint liv finns i anslutning till korallrev, trots att reven till ytan upptar mindre än 2 % av hela den marina miljön. April månad har Famntaget fått 6 nya kunder och skänker därför 600 kr till WWF´s arbete för ett levande hav.  Gör skillnad du också och skänk en slant för miljön.