Samverkansavtalet påskrivet

Lokalt samverkansprogram på Östermalm för vård och omsorg av personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt på Östermalm samt stöd till deras anhöriga är nu påskrivet.

Det är ett samarbete mellan äldreomsorgens biståndsenhet, husläkarmottagningarna, primärvårdsrehabilitering och minnesmottagningen samt hemtjänstutförare och dagverksamheterna inom Östermalms stadsdel.

Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelning och samverkan mellan de olika aktörerna inom vård och omsorg. Personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt ska få god vård och omsorg och deras anhöriga stöd genom hela vårdkedjan oavsett huvudman.

Famntaget har ingått i styrgruppen som ansvarat för att processen fortskridit. Styrgruppen kommer att följa upp att implementeringen av samverkansavtalet genomförs.

Det är glädjande att samverkansavtalet är underskrivet och att vi nu framöver kommer att få se effekten i kundens vardag.

Månadsgåva Mars

Mars månad uppmärksammar vi havsuttern. Famntaget fick 12 nya kunder under mars och det innebär att vi skänker 1200 kr till  WWF´s arbete för ett levande hav.

Utter MarsHavsuttern blir drygt en meter lång och kan väga upp till 45 kg. Havsuttern kan leva hela sitt liv utan att lämna vattnet. Pälsen är mörkbrun och tillhör den tätaste på jorden , mer än 100 hårstrån per kvadratcentimeter.

Tidigare hotades havsuttern av jakt, men tack vare omfattande räddningsinsatser har arten börjat återhämta sig. De största hoten idag är föroreningar i haven. Ett oljeutsläpp kan slå ut den varma pälsen och havsuttern kan dö av nedkylning. Stöd WWF´s arbete för att bevara marina arter.