Gör någon glad!

Vi matas med så mycket negativa nyheter varje dag av media så vi blir nästan hjärntvättade. Det känns dystert och tråkigt.

famntaget-logo-210_fbMen i morgon är det alla hjärtans dag. Det är ett bra tillfälle att göra någon glad. Glädje sprids som ringar på vattnet. Ett litet steg för en bättre värld. En värld med fler glada människor.

Famntagets medarbetare gläder sina kunder varje dag, med hjärta och värme. Därför behövs Famntaget, för vi gör skillnad.

Vår januarigåva för ett levande hav

Nu gör vi verklighet av vårt CSR- arbete. För varje ny kund i Famntaget så skänker vi 100 kr till Världsnaturfonden, WWF´s naturvårdsarbete. Temat under 2015 är ”ett levande hav”. I januari har Famntaget fått 12 nya kunder. Det blir 1 200 kr.  Denna gång går pengarna till arbetet med att rädda valarna i våra hav. Vi kommer varje månad att berätta om situationen för de djur som är aktuella. Ett djur för varje månad. Det är viktigt att förstå hur djuren har det för att förstå deras livsvillkor

Innan det infördes ett tillfälligt stopp på den kommersiella valjakten minskade antalet valar kraftigt. Rent generellt jagades de största valarterna först och när de i princip tog knölvalslut blev valfångarna tvungna att välja andra, mindre valarter.

Idag är åtta av de tretton stora valarna hotade eller sårbara, trots att de varit ”skyddade” från valfångst under relativt lång tid. Nordkaparna är idag den mest hotade av de stora valarna, med cirka 300 individer i Nordatlanten och ännu färre i Stilla havet. Glädjande är att flera valarter ökar i antal – bland annat knölval, grönlandsval och blåval.

De största hoten idag för valarna är kollisioner med fartyg, färre bytesdjur, habitatförstöring genom till exempel olje- och saltutvinning, bifångster i fiskenät, försurning av haven och marina föroreningar.

Knölvalen är som namnet beskriver täckt med knölar. Den har en lång rad komplicerade läten och kallas därför också ”den stora sångaren”. Varje år förändrar den sången något. Ljudet hörs på flera mils avstånd. Valarnas sång bildar en gemensam konsert som kan pågå dag och natt med bara korta andningspauser.

Vi stödjer WWF´s arbete för ett levande hav!

Läs mer på WWF´s hemsida…