Famntagets CSR- arbete

Nu går äntligen starten för Famntagets CSR- arbete. Hur kan Famntaget hjälpa till att skapa en bättre värld? Hur kan vi göra skillnad? Ett svar är att vi redan gör skillnad genom att Famntagets medarbetare sprider vänlighet, glädje, omtänksamhet i möten med våra kunder. Allt utförs med stort hjärta och skapar trygghet för kunder och närstående. Den allmänna uppfattningen är att Famntaget är en pålitlig, kompetent och spännande utförare.  Det är fantastiskt men vi vill ännu mer.

Till exempel behöver synen på hemtjänstbolagen och på hemtjänstens medarbetare förbättras. Kunskapen om demenssjukdomar bland allmänheten är inte särskilt hög. Idag är antalet som drabbats av en demenssjukdom ca 150 000 st i Sverige och antalet drabbade ökar hela tiden i takt med stigande åldrar. Ofta mår närstående väldigt dåligt och de är betydligt fler. Vi kan hjälpa till att sprida kunskap och skingra de dunkla moln av misstänksamhet som utförare i hemtjänsten hamnat i.

Att förbättra medarbetarnas hälsa ska vara en viktig del i arbetet. Därför kör vi snart igång med en gemensam aktivitet för alla medarbetare. Vi kan sedan göra fler roliga och inspirerande gemensamma aktiviteter Det ska vara roligt att jobba och tillsammans blir vi starkare. Om man är glad är man oftast också väldigt nöjd. Glada medarbetare som kan sitt jobb ger glada kunder. Då går också företaget bra och alla är nöjda.

Förutom de sociala aspekterna behöver vi engagera oss i aktuella miljöfrågor.  Vi vill alla ha en hållbar värld som inte smälter bort pga stigande temperaturer, eller vatten som förorenas av olika gifter och tar död på växter och djur. När alla engagerar sig i Famntagets CSR- arbete så kommer vi få resultat som gör verklig skillnad. Vi ska tillsammans hitta på aktiviteter, skänka pengar och andra insatser som leder till en bättre värld och friskare medarbetare. Många företag, organisationer och privatpersoner gör det redan. Nu är Famntaget också med.

Famntaget – Ett av Sveriges Gasellföretag 2014

Dagens Industri har utsett Famntaget Omsorg AB till ett av årets Gasellföretag 2014.

Det som utmärker ett Gasellföretag är att det bidrar till att skapa nya jobb i Sverige och att det har en sund verksamhet med bra tillväxt.

En Gasell har:

  • Offentliggjort minst 4 årsredovisningar.
  • En omsättning av minst 10 Mkr. Minst 10 anställda. De senaste 3 åren kontinuerligt ökat omsättningen
  • Ett samlat rörelseresultat för de 4 räkenskapsåren som är positivt.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. En Gasell har också sunda finanser.
  • Läs mer om utmärkelsen här: http://www.di.se/gasell/

Läs vår pressrelease om utmärkelsen… 

Gasell Diplom 2014