Färre utförare i hemtjänsten

Framtiden bjuder både på osäkerhet och möjligheter för hemtjänstbolagen i Stockholm. Några utförare ska bort säger Socialdemokraterna i en artikel i DN före valet.

Det är kanske en bra utveckling att antalet utförare minskar. Frågan blir bara hur det ska gå till? Vi får hoppas att vi tillhör ett av de privata bolag som får vara kvar. Kanske kan den något negativa bilden av hemtjänst som media beskriver ändras nu efter valet. En positivare syn från politiker, media och folk i allmänhet skulle nog behövas nu för att skapa arbetsro.  Vi i Famntaget tror att vi har framtiden för oss och vi vill gärna ha fler kunder. Vår ambition är att göra ett bra jobb för våra kunder så att de är nöjda och mår bra.

Källa: DN.se

Pratstund med verksamhetschef Maria Bengtsson

Maria Bengtsson som är verksamhetschef på Norrmalm berättar om sitt första år i Famntaget och hur hon ser på framtiden.

Maria Bengtsson

Maria Bengtsson

Hur har sommaren varit?
– Sommaren har varit fantastisk, det finns nog ingen som kan känna annorlunda med tanke på det fantastiska vädret vi fått uppleva. Har till stora delar varit på lantstället i Roslagen.

Nu har du arbetat i Famntaget i ungefär ett år. Hur har det varit att komma in i jobbet tycker du?
– Det har varit spännande och utmanande att arbeta på Famntaget, det har skett stora förändringar inom verksamheten som påverkat mycket av vår organisation kring rutiner, processer och uppföljning. Jag trivs och tycker det är roligt att kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättring av verksamheten.

Vad tycker du roligast med de arbetsuppgifter du har i din roll som verksamhetschef?
– Mitt ansvar är att skapa förutsättningar för alla medarbetare som arbetar på Famntaget att leverera hög kvalité i våra tjänster mot våra kunder. En viktig del i min roll är att arbeta för en ökad  samverkan mellan våra olika arbetspartners och skapa en bättre förståelse för hemtjänstens verksamhet.

Vad är din framtidsvision med Famntaget?
– Famntaget ska växa med bibehållen hög kvalité samt utveckla våra tjänster tillsammans med kunderna. Kunderna ska känna att vi lyssnar på varje enskilds kunds specifika behov. Vi ska samverka med andra aktörer och ha en hög kompetens inom vår profession.