Intervju med Johan Ericsson, ansvarig för kommunikation och sociala medier

I somras var du på Almedalsveckan. Vilka var dina bestående intryck därifrån?
– Att det pratades väldigt lite äldreomsorg på de stora scenerna och jag tänker här inte minst på partiledartalen. Annars var det en Almedalsvecka med stort fokus på det kommande riksdagsvalet.

Johan Ericsson

Johan Ericsson

Hur tycker du att det politiska läget är just nu för hemtjänstföretag?
– Vad som händer efter valet med politiska beslut som kan påverka hemtjänstföretagen är svårt att sia om oavsett vad det blir för valresultat. När det gäller det offentliga samtalet om hemtjänst så präglas det i nuläget av misstro och fördomar. Det är enkelt att skylla detta på media men jag tror att hemtjänstföretagen också måste bli betydligt bättre överlag på att lyfta fram goda exempel och delta i samhällsdebatten. Det är i mångt och mycket detta som påverkar det politiska läget och inställningen till branschen över längre tid, vilket i sin tur påverkar de politiska besluten.

Varför är det så viktigt att synas i sociala medier?
– Idag är sociala medier en naturlig del av vardagen för de flesta svenskar, oavsett ålder. Genom att använda sociala medier kan du vara med och påverka vad som skrivs om ditt företag och din bransch i den virtuella världen. Det är viktigt att vara tillgänglig och för mindre företag är det även ett billigt sätt att marknadsföra sig.

Vad kommer Famntaget att göra för att öka informationsflödet och för att synas ännu mer?
– I höst kommer vi att lägga extra fokus på att utveckla informationsflödet och relationen till våra kunder och deras närstående. Mer exakt vad som kommer att ske kan du följa på vår blogg.