Vi gillar att vara äldre

Under torsdagen besökte Famntaget ett seminarium med temat ”Fler och fler blir äldre och äldre – hur planerar politiker och samhälle en bra vård och omsorg”. Ett väldigt intressant och välbesökt seminarium som arrangerades av 1,6 miljonerklubben och 2.6 miljonerklubben. Frågeställningar som diskuterades var: Är det dags att lyfta vård och omsorg ur politiken? Är vården/omsorgen för äldre underfinansierad? Vad innebär ett bra äldreboende? Panelen diskuterade och debatterade. Medverkade gjorde bland annat moderator Alexandra Charles, professor Gunnar Akner, överläkare Wilhelmina Hoffman (Demenscentrum) och Annelie Nordström (Kommunals ordförande).

Seminariet berörde problem och svårigheter med äldrevård och vad som kan förbättras. Det framkom också via en omfattande SIFO-undersökning med personer i åldrarna 20-80+ att många äldre upplever att de har ett bra liv – många mår som bäst mellan 60-70 år (www.älskaattåldras.se). Sämst mår personer inom gruppen 20-30 år. Intressant är att en stor andel av de tillfrågade själva anser att de har en positiv syn på åldrande samtidigt som de tror att majoriteten av människor i samhället har en negativ sådan. Detta är förstås någonting positivt som behöver lyftas fram i fler sammanhang. Hälsan är en viktig faktor för välmåendet och den påverkas förstås negativt med stigande ålder – samtidigt känner sig äldre personer generellt sett sig mer tillfredsställda med sitt liv där sociala kontakter är en av de största anledningarna till detta.

Älska att åldras

Paneldeltagarna på seminariet ”Fler och fler blir äldre och äldre – hur planerar politiker och samhälle en bra vård och omsorg”.

4 av 5 jobb skapas av småföretagen

Företagarna som är Sveriges största organisation för företagare har presenterat flera seminarier med temat hur fler jobb ska kunna skapas. 4 av 5 nya jobb skapas idag av små företag och frågan är hur man kan förbättra villkoren för dessa.

Famntaget följde bland annat en intressant debatt om jobbskapande mellan Annie Lööf (C) och Mikael Damberg (S). Båda är överens om att företagen ska slippa betala hela delen för de anställdas första två sjukskrivningsveckor. Vidare vill Centerpartiet sänka arbetsgivaravgiften för alla unga och Socialdemokraterna vill rikta insatser till de som saknar gymnasieutbildning och har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

damberg_lööf

Mikael Damberg (S) och Annie Lööf (C)

Seniorboenden – ett botemedel mot ensamhet hos äldre?

Under seminariet Made in Sweden: Svenska seniorboenden – exportpotential i en global tillväxtmarknad som arrangerades av Ernst & Young berättade Bob Westermann, president för One Eighty, om boendeformer för äldre där de boendes behov och önskemål får bestämma. Därefter följde en debatt med representanter från Hemsö, Rikshem, Blomsterfonden och Svenska Kyrkan.

Ensamheten är vanlig i dagens samhälle och en av vår tids folksjukdomar så därför utgör möjligheten till sociala kontakter och ett rikt utbud av aktiviteter en väsentlig del i denna modell av boendeform. Människor ska så långt det är möjligt ha chansen att bestämma över sina liv – vad man vill göra och vad man vill äta.

Panelen.

Panelen.

Det framkommer under seminariet att Sverige ligger i framkant när det kommer till teknik och planlösning vid boenden för äldre men långt efter länder som USA och Tyskland vad gäller service. En anledning till detta är att det finns en starkare konkurrenssituation i exempelvis Tyskland där cirka 70 % av boenden drivs i privat regi. Det är viktigt att den äldre gör valet själv att flytta till boende för att det erbjuder någonting och inte för att andra säger åt en att flytta.

Famntaget tror på en framtid där det finns fler boendeformer i Sverige. Det finns dock en del svårigheter att starta upp liknande boendeformer vilket diskuterades under seminariet. Finansiering vid uppstart och att få ekonomisk bäring på verksamheten utgör antagligen de största hindren.