Det nya samverkansavtalet på Östermalm

Famntaget är ett av tre hemtjänstföretag som är representerade i den grupp på Östermalm som är delaktiga för att få fram ett samverkansavtal för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Detta är ett område som det finns mycket att jobba med. De inblandade i arbetet med det nya samverkansavtalet är hemtjänst, vårdcentraler/sjukhus, särskilt boende, dagverksamheter och biståndshandläggare på Östermalm. Bild

Det är ett lagkrav att det ska finnas ett samverkansavtal. Eftersom det är kundval (kunden väljer själv utförare av hemtjänstbolag, vårdcentral med mera) i Stockholms stad så blir det många inblandade. En god samverkan är en förutsättning för att kunder och närstående ska kunna identifiera vilka de ska kontakta när behov uppstår. Målet med samverkansavtalet är att kund och närstående enkelt ska komma i kontakt med de som gemensamt ansvarar för kunden.

Vi på Famntaget är glada över att ha blivit tillfrågade om att förmedla våra erfarenheter utifrån samverkan. Det finns både goda och dåliga exempel på detta – det gäller att kopiera de goda exemplen. En god samverkan för de inblandade parterna runt kunden är viktigt för att denne ska kunna känna sig trygg och alltid få rätt insatser snabbt vid förändringar.

Samarbete med Dental Group

För att underlätta för våra kunder att uppnå en god munhälsa har vi på Famntaget inlett ett samarbete med Anne von Hofsten från Dental Group Academy – tandvård i äldreomsorgen. Dental group har 10 års erfarenhet av mobil tandvård i Sverige och har under denna period utvecklat ”tandvård på plats”. För närvarande bedriver Dental group ett forskningsprojekt i Stockholm. Läs mer om detta 

Gardenia-White-FlowerI Famntaget utför Anne von Hofsten munhälsobedömning hemma hos kund och utifrån den information hon får fram organiserar hon de eventuella åtgärder som behövs. Det kan vara tandläkarbesök eller information om hur hemtjänsten på bästa sätt ska utföra munvård. Anne kommer att utbilda våra medarbetare inom munhälsa. För de kunder som har natthjälp är munhälsobedömningen kostnadsfri och för övriga kostar det 100 :-.

Famntaget på Goda exempelmässan

Igår var Famntaget på plats i Äldreförvaltningens monter på Stockholm stads mässa för goda exempel 2014 på Globen Annexet. Syftet med mässan är att sprida goda exempel på framgångsrika metoder och arbetssätt inom Stockholm stad. Mässan är även ett forum för kommunala och privata utförare att lära av varandra. Famntaget fick vara med på mässan med motiveringen ”Fler glada tillrop när Famntaget skapade specialiserade hemtjänstgrupper”. 

BildFamntaget i Äldreförvaltningens monter.

Under mässan delades det ut flera priser.Bland annat 2013 års Kvalitetsutmärkelse vilken gick till Södermalms sdf, Glasade gången, Stadsmätning och Hammarby Sjöstads förskolor.

Bild Vinnarna av Kvalietsutmärkelsen 2013.

Bild
”Famntagets specialiserade hemtjänstgrupper gav fler glada tillrop.”

Klicka här för att se fler bilder från mässan.